• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10

 

Kadry i płace

 

Dzięki indywidualnemu podejściu i elastyczności mogą Państwo liczyć na profesjonalne wykonane usługi w zakresie Kadr i płac

 

W ramach kompleksowej obsługi kadrowej oferujemy Państwu między innymi:


- zakładanie lub przejęcie od klienta akt osobowych pracowników,
- analizowanie dokumentacji osobowej i na jej podstawie ustalanie braków w dokumentacji,
- kompletowanie i bieżące prowadzenie akt osobowych pracowników,
- sporządzanie i kompletowanie dokumentacji związanej z zawiązaniem i ustaniem stosunku pracy oraz zmianą warunków zatrudnienia, a w szczególności: sporządzanie umów o pracę i umów zlecenia, aneksów, wypowiedzeń, świadectw pracy,
- sporządzanie zestawień kadrowych, ewidencji urlopów, listy obecności i ewidencji czasu pracy,
- sporządzanie stosownych zaświadczeń dla pracowników,
- dodatkowo zapraszamy do skorzystania z konsultacji w obszarze bieżących spraw kadr i płac, osobiscie, telefonicznie lub mailowo.

 

W ramach kompleksowej obsługi płacowej oferujemy Państwu między innymi:


- sporządzanie list płac i rachunków do umów zleceń,
- ustalanie świadczeń pieniężnych związanych z ustaniem stosunku pracy,
- ustalanie prawa do wynagrodzenia chorobowego i zasiłków, oraz naliczanie ich zgodnie z zasadami obowiązującego prawa,
- naliczanie miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy pracowników,
- dokonywanie rocznych rozliczeń podatku dochodowego od osób fizycznych oraz sporządzanie deklaracji PIT-11, PIT-4R, PIT-8AR,
- sporządzamy dla pracowników roczne roczne rozliczenia podatku PIT-40.

 

W ramach rozliczeń z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych oferujemy Państwu między innymi:


- sporządzanie deklaracji zgłoszeniowych do ubezpieczenia społecznego, zdrowotnego i funduszu pracy podatników oraz pracowników,
- sporządzania i wysyłanie miesięcznych deklaracji rozliczeniowych i raportów imiennych do ZUS,
- sporządzanie druków ZUS RMUA dla pracowników.

 

W ramach pozostałych usług kadrowo - płacowych oferujemy Państwu między innymi:


- sporządzanie obowiązujących sprawozdań statystycznych do GUS,
- reprezentowanie Zleceniodawcy w postępowaniu przed ZUS.