• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10

 

Usługi księgowe

 

Podczas wszelkich naszych działań zawsze kierujemy się odpowiedzialnością, rzetelnością oraz indywidualnym podejściem do Klienta. Wiemy, że wszystkie zobowiązania

są inne, a każdy Klient posiada inną historię prowadzenia swojej firmy, której specyfikę chcę podtrzymać. Dlatego jesteśmy elastyczni i gotowi by spełnić

Państwa oczekiwania w kwestii prowadzenia księgowości i wszelkich rozliczeń.

 

Kompleksowa usługa prowadzenia ksiąg rachunkowych obejmuje:


- kontrolę dokumentów pod względem formalno-rachunkowym,
- dekretację dokumentów na odpowiednie konta syntetyczne i analityczne,
- bieżące ewidencjonowanie operacji gospodarczych,
- prowadzenie księgi głównej i pomocniczej, zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o rachunkowości,
- prowadzenie ksiąg rachunkowych zgodnie z przyjętą polityką rachunkowości,
- zakładanie lub weryfikacja Zakładowego Planu Kont,
- prowadzenie ewidencji środków trwałych,
- prowadzenie ewidencji wyposażenia oraz wartości niematerialnych i prawnych,
- prowadzenie ewidencji podatku od towarów i usług,
- miesięczne lub kwartalne rozliczanie podatku dochodowego i VAT,
- sporządzanie i dostarczanie do Urzędu Skarbowego okresowych deklaracji podatkowych,
- sporządzanie rocznego sprawozdania finansowego.

 

W ramach pozostałych usług księgowych oferujemy:

 

- sporządzanie obowiązujących sprawozdań wymaganych przez GUS, PFRON,
- informowanie o zmianach w przepisach podatkowych,
- udzielanie porad w zakresie przepisów prawa podatkowego,
- reprezentowanie Zleceniodawcy w postępowaniu przed organami administracji skarbowej,
- sporządzanie okresowych sprawozdań finansowych,
- sporządzanie sprawozdań i analiz zgodnie ze standardami krajowymi,
- pomoc w analizie projektów umów pod względem zgodności z prawem podatkowym,
- deklaracje INTRASTAT.