Usługi księgowe

Biuro Rachunkowe A.Babska & Wspólnicy Sp. z o.o.

Usługi księgowe

Podczas wszelkich naszych działań zawsze kierujemy się odpowiedzialnością, rzetelnością oraz indywidualnym podejściem do Klienta. Wiemy, że wszystkie zobowiązania są inne, a każdy Klient posiada inną historię prowadzenia swojej firmy, której specyfikę chcę podtrzymać. Dlatego jesteśmy elastyczni i gotowi by spełnić

Państwa oczekiwania w kwestii prowadzenia księgowości i wszelkich rozliczeń.

Kompleksowa usługa prowadzenia ksiąg rachunkowych obejmuje:

 • kontrolę dokumentów pod względem formalno-rachunkowym,
 • dekretację dokumentów na odpowiednie konta syntetyczne i analityczne,
 • bieżące ewidencjonowanie operacji gospodarczych,
 • prowadzenie księgi głównej i pomocniczej, zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o rachunkowości,
 • prowadzenie ksiąg rachunkowych zgodnie z przyjętą polityką rachunkowości,
 • zakładanie lub weryfikacja Zakładowego Planu Kont,
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych,
 • prowadzenie ewidencji wyposażenia oraz wartości niematerialnych i prawnych,
 • prowadzenie ewidencji podatku od towarów i usług,
 • miesięczne lub kwartalne rozliczanie podatku dochodowego i VAT,
 • sporządzanie i dostarczanie do Urzędu Skarbowego okresowych deklaracji podatkowych,
 • sporządzanie rocznego sprawozdania finansowego.

W ramach pozostałych usług księgowych oferujemy:

 • sporządzanie obowiązujących sprawozdań wymaganych przez GUS, PFRON,
 • informowanie o zmianach w przepisach podatkowych,
 • udzielanie informacji w zakresie przepisów prawa podatkowego,
 • sporządzanie okresowych sprawozdań finansowych,
 • sporządzanie sprawozdań i analiz zgodnie ze standardami krajowymi,
 • pomoc w analizie projektów umów pod względem zgodności z prawem podatkowym,
 • deklaracje INTRASTAT.

Nasze biuro

Oferujemy kompleksowe prowadzenie kadr i płac. Posiadamy wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu spraw księgowych i kadrowo płacowych. Wiemy, że dla większości Klientów są to stresujące i nużące czynności, dlatego chętnie zwolnimy Państwa od spraw z zakresu księgowości. Dzięki czemu będą mogli Państwo poświęcić więcej czasu na prowadzenie własnej działalności.


najlepszeksiegowe

Oferujemy kompleksowe prowadzenie kadr i płac